WIR tranferts

De culturelle toe-eigening gebeurt vaak door het ontlenen, door en lid van een dominerende cultuur, van een culturele eigenschap of uitdrukkingsvorm eigen aan een andere, veelal gedomineerde, cultuur.

Het resultaat van deze handeling, die deel uitmaakt van een globale logica van overheersing en exploitatie, is de eradicatie van de andere culturen door het creëren an foutieve voorstellingen, clichés en stereotypen.

Het anders-zijn, volgens Aimé Ntakiyica (die oneindig veel eigenschappen en folkloristische stereotypen tentoonspreidt), de ‘andere’ zijn, is veelvuldig en grenzenloos zijn.

Wir is een kritiek op het wezenlijke dualisme van de westerse traditie die, ten allen tijde, de neiging heeft gehad te heersen over alles wat andrs is en het te gebruiken om zijn eigen beeld te weerspiegelen.

Maar algemeen bespot Aimé Ntakiyica, op parodiërende toon, de terugplooiing van de indentiteit, door deze normatieve, irrationele en soms belachelijke voorstellingen.

– Toma Muteba Luntumbue